APIE MUS

Įstaigos pavadinimas:Kauno lopšelis-darželis "Boružėlė"

Įstaigos tipas: Neformaliojo ugdymo įstaiga 

Adresas: Bitininkų g. 21, LT-46382 Kaunas 

               Tel.: (8 37) 420 165

               Tel.: (8 37) 244 787 

El. paštas: ldboruzele@gmail.com 

 

Juridinio asmens kodas: 195473374

Mokomoji kalba: Lietuvių kalba

Steigėjas: Kauno miesto savivaldybė

Teisinė forma: Biudžetinė įstaiga 

 

DARŽELIO ISTORIJA

  • 2002-03-05 Kauno miesto Savivaldybės Tarybos sprendimu buvo įsteigtas Kauno miesto lopšelis-darželis.
  • 2002-11-28 lopšeliui-darželiui buvo suteiktas "Boružėlės" vardas.
  • Įstaigai nuo jos įkūrimo vadovauja Birutė Jonaitienė.

 

VIZIJA  

Atvira naujovėms, humanizmo idėjomis pagrįsta vaikų ugdymo įstaiga, ugdanti kūrybingą, gebančią sveikai gyventi ir linkusią lyderiauti asmenybę. 

 

MISIJA  

Teikti paslaugas ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams, puoselėti visas vaiko galias, lemiančias asmenybės vystymosi sėkmę, sudaryti sąlygas saugiam, ekologiškam ir sveikam ugdymui(si), užtikrinti mokyklinę brandą. 

 

VERTYBĖS IR FILOSOFIJA

Gerbti kiekvieną žmogų ir leisti jam būti unikaliu.

 

SAVITUMAS

             Kauno lopšelis-darželis "Boružėlė" yra Aleksoto mikrorajone prie VDU botanikos sodo ir Moksleivių aplinkotyros centro, todėl glaudžiai bendradarbiauja su šiomis įstaigomis: rengiami ir įgyvendinami bendri projektai, vyksta bendros šventės, dažnai organizuojamos išvykos, vyksta įvairūs renginiai. Ypatingas dėmesys skiriamas ugdyti vaikų gebėjimą suprasti gamtos pasaulį ir bendrauti su juo, formuoti palankų aplinkai gyvenimo būdą. Šios priemonės skatina vaikų bendradarbiavimą, aktyvumą, leidžia atsiskleisti vaikų gabumams, puoselėja ugdomąsias vertybes. Įstaigos geografinė padėtis yra palanki ugdyti gamtos pažinimą, stengiamasi kuo įvairiau išnaudoti esamas galimybes. Kiekviena darželio grupė savita, atvira, turinti savo originalų stilių, vaikai renkasi veiklą pagal interesus ir poreikius. Ugdymas orientuotas į vaiką garantuoja kiekvieno vaiko gebijimų ugdymąsi.

              Įstaigą lanko 155 vaikai. Ugdymas organizuojamas nuo lopšelio iki mokyklos. Lanksti įstaigos struktūra tenkina vaikų poreikius, tėvų lūkesčius.

              Įstaigoje veikia aštuonios grupės, iš jų dvi ankstyvojo ugdymo, penkios ikimokyklinio ugdymo ir viena priešmokyklinio ugdymo grupė.

Ugdymas vykdomas remiantis Lopšelio - darželio „Boružėlė“ ikimokyklinio ugdymo programa bei Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa.  

Lopšelyje-darželyje dirba kvalifikuotos pedagogės, logopedė, muzikos ir kūno kultūros pedagogės. Jos nuolat tobulina savo kvalifikaciją: lanko seminarus, konferencijas, dalyvauja įvairių fondų organizuojamuose projektuose, dalijasi gerąją patirtimi su kitų įstaigų specialistais.


Informacija atnaujinta: 2017-11-09 10:03:46
Kauno lopšelis - darželis "BORUŽĖLĖ" Įmonės kodas: 195473374 Bitininkų g. 21, 46382, Kaunas Telefonas / faksas: +370 37 420165 El. paštas: ldboruzele@gmail.com