Kauno lopšelis-darželis „Boružėlė“ - mokykla kiekvienam

Įtraukusis ugdymas – kokybiškas ugdymas kiekvienam vaikui. Kiekvienas vaikas turi būti laikomas aktyviu ugdymo(si) proceso dalyviu, gerbtina asmenybe, lygiaverčiu bendruomenės ir visuomenės nariu. Visi vaikai, įskaitant tuos, kuriems kyla didelė atskirties rizika, vienodai vertinami, visiems jiems suteikiama vienoda pagalba ir visi jie kartu su bendraamžiais gali daryti pažangą.

Lopšelyje-darželyje „Boružėlė”  kuriama visiems vaikams draugiška, atvira, dialogiška, emociškai saugi aplinka. Visas kasdienis vaikų gyvenimas įstaigoje pripažįstamas kaip neatsiejama ugdymo turinio dalis. Jis yra pritaikytas vaikui, įdomus, turiningas, grindžiamas pozityviu bendravimu ir bendradarbiavimu, padeda vaikui augti. Vaikas ugdosi bet kuriuo dienos metu – žaisdamas, dalyvaudamas ikimokyklinio ugdymo auklėtojo inicijuotoje ar organizuojamoje veikloje, atlikdamas buities darbus (dengdamas stalą, tvarkydamas žaislus ir kt.). Įstaigoje draugiškai priimamas ir pripažįstamas kiekvienas vaikas – įvairių gebėjimų, tautybės, iš skirtingo socialinio statuso šeimų ir kt.

Pereinama prie vaiko patirtinio ugdymosi. Ikimokyklinio amžiaus vaikai geriausiai ugdosi patys būdami aktyvūs – tyrinėdami visais pojūčiais, darydami, bandydami ir eksperimentuodami, stebėdami savo veiksmų pasekmes, diskutuodami, spręsdami problemas, dalydamiesi išvykų patirtimi ir kt.

Akcentuojamas integralumas, o ne atskirumas, t. y. ugdymas vyksta ne tik uždaroje erdvėje – grupėje, bet ir išnaudojant visas kitas galimybes – vaikas ugdomas ir realiame, ir virtualiame pasaulyje, ir įstaigoje, ir už jos ribų.

Lopšelio-darželio „Boružėlė” įtraukiojo ugdymo laukiami pagrindiniai rezultatai: vaikų bendrystė (ryšys su lopšeliu-darželiu),  vaikų dalyvavimas ugdymo procese, vaikų ugdymasis.  Šių rezultatų siekiama organizuojant šiuos procesus įstaigoje:

 • Sąlygų sudarymas, pritaikymas ir pagalba vaikams.
 • Vaikų dalyvavimas žaidimuose ir kitose kasdieninėse veiklose.
 • Vaikų pozityvi sąveika su bendraamžiais ir suaugusiais.
 • Į vaiką orientuotas ugdymas.
 • Suasmenintas vaiko pažangos vertinimas

Vaikams, kuriems VGK ar PPT nustatyti nedideli ar vidutiniai specialieji ugdymosi poreikiai ugdomi bendrojo ugdymo grupėse, jiems teikiama švietimo pagalba. Vaikai, turintys didelius poreikius, pagal VGK ir (ar) PPT rekomendacijas ir tėvų pageidavimu, lopšelyje-darželyje ugdomi bendrojoje grupėje.

Lopšelyje-darželyje vaikams, turintiems specialiuosius ugdymosi poreikius teikiama Švietimo pagalba (specialioji pedagoginė, psichologinė, socialinė pedagoginė, specialioji). Įstaigoje pagalbą teikia: logopedas, specialusis pedagogas, psichologas, socialinis pedagogas ir mokytojo padėjėjai.

Švietimo pagalbos organizavimą ir vaikų savirūpos organizavimą lopšelyje-darželyje koordinuoja Vaiko gerovės komisija.

Parengė specialusis pedagogas Edmundas Brazas

Mus surasite:

Kauno lopšelis-darželis „Boružėlė“
Ikimokyklinio ugdymo įstaiga

Bitininkų g. 21, Kaunas LT-46382, Lietuva
Phone icon  +370 37 420165
Email icon Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Website icon https://www.ld-boruzele.lt
facebook icon https://www.facebook.com

Juridinio asmens kodas: 195473374

 • Mokomoji kalba: Lietuvių kalba
 • Steigėjas: Kauno miesto savivaldybė
 • Teisinė forma: Biudžetinė įstaiga
 • 2002-03-28 Kauno miesto Savivaldybės Tarybos sprendimu buvo įsteigtas Kauno miesto lopšelis-darželis.
 • 2002-11-28 lopšeliui-darželiui buvo suteiktas „Boružėlės“ vardas.

coccinelle 005

 • Atvira naujovėms, humanizmo idėjomis pagrįsta vaikų ugdymo įstaiga, ugdanti kūrybingą, gebančią sveikai gyventi ir linkusią lyderiauti asmenybę.
 • Teikti paslaugas ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams, puoselėti visas vaiko galias, lemiančias asmenybės vystymosi sėkmę, sudaryti sąlygas saugiam, ekologiškam ir sveikam ugdymui(si), užtikrinti mokyklinę brandą.

B2

PROJEKTAS ,,MOKYMOSI PER JUDESĮ METODIKOS TAIKYMAS IKIMOKYKLINIAME UGDYME, INTEGRUOJANT SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKUS" NR. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0014 DALINAI FINANSUOJAMAS EUROPOS SOCIALINIO FONDO LĖŠOMIS

Naudojame slapukus siekdami pagerinti jūsų naršymo patirtį, teikti suasmenintus skelbimus ar turinį ir analizuoti srautą. Spustelėdami „Priimti visus“ sutinkate su mūsų slapukų naudojimu Skaityti Privatumo politika