coccinelle 005

saulutebbb.resized

Laisvos darbo vietos

1. Kauno miesto savivaldybė 2020 m. sausio 21 d. paskelbė konkursą Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ vadovo pareigoms eiti. Atranka 2020 m. balandžio 16 dieną.“ Daugiau informacijos Kauno miesto savivaldybės interneto svetainėje:

http://www.kaunas.lt/administracija/veikla/darbo-skelbimai

 

2. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ meninio ugdymo (muzikos) mokytojas

Įstaigos pavadinimas:

Kauno lopšelis-darželis „Boružėlė“

Pareigos:

Meninio ugdymo (muzikos) mokytojas (-a) 0,5 et.

Darbo vieta:

Bitininkų g. 21, Kaunas

Reikalavimai:

Turi turėti aukštąjį arba aukštesnįjį (specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų) ir muzikinio ugdymo išsilavinimą

Funkcijos:

·         sudaro optimalias sąlygas vaikų meninei saviraiškai ir muzikinei kūrybai;

·      muzikinio ugdymo tikslų siekia sudarydamas atitinkančias vaikų amžiaus psichologinius ypatumus pedagogines sąlygas: susipažįsta su individualiais vaiko meniniais gebėjimais, patirtimi ir kuria turtingą, įvairią muzikinę aplinką;

·      atrenka ugdymo būdus ir metodus įvairioms meninės veiklos formoms ir rūšims;

·      kaupia metodines priemones, skatinančias aktyvią meninę veiklą;

·      meninę veiklą skatina įvairiomis formomis: muzikos valandėlėmis, savarankišku muzikavimu, švenčių, popiečių, vakaronių rengimu, muzikos pritaikymu įvairioje kitoje veikloje;

·      reguliariai rengia gamtos ritmo kalendorines darbo, tradicines šventes, popietes, vakarones vaikams;

·      muzikinę veiklą organizuoja tik patikrinus  jų balsų diapazonus, muzikinę klausą;

·      labai gabiems muzikai vaikams sudaro sąlygas platesniam ir gilesniam jų muzikiniam lavinimui, parenkant sudėtingesnius muzikos kūrinius, skiriant papildomą laiką individualiam bei grupiniam darbui;

·      labai gabius muzikai vaikus ruošia konkursams, festivaliams;

·      prireikus dalyvauja rengiant individualias vaikų ugdymo(-si) programas;

·      bendradarbiauja su grupių auklėtojais planuojant ugdomąją veiklą;

·      sistemingai vertina, fiksuoja vaikų daromą pažangą, apie vaikų muzikinius ugdymo pasiekimus informuoja tėvus (globėjus);

Darbo užmokestis:

Darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymu, atsižvelgiant į išsilavinimą, pedagoginį darbo stažą ir kvalifikacinę kategoriją.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas: Mokytojas 4,77-5,15, Vyresnysis mokytojas 5,21-5,72, Mokytojas metodininkas 5,69-6,23, Mokytojas ekspertas 6,49-7,0

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

Gyvenimo aprašymas
Prašymas
Išsilavinimo dokumentai
Kvalifikacijos dokumentai
Asmens dokumentai
Sveikatos dokumentai

Dokumentų priėmimo vieta:

Kauno lopšelis-darželis „Boružėlė“ raštinė

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

tel. 42 01 65, 24 47 87,

el. p. info@ld-boruzele.lt

Mus surasite:

Kauno Lopšelis-Darželis "Boružėlė"
Ikimokyklinio ugdymo įstaiga

Bitininkų g. 21, Kaunas LT-46382, Lietuva
Phone icon  +370 37 420165
Email icon Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Website icon https://www.ld-boruzele.lt
facebook icon https://www.facebook.com

Juridinio asmens kodas: 195473374

  • Mokomoji kalba: Lietuvių kalba
  • Steigėjas: Kauno miesto savivaldybė
  • Teisinė forma: Biudžetinė įstaiga
  • 2002-03-05 Kauno miesto Savivaldybės Tarybos sprendimu buvo įsteigtas Kauno miesto lopšelis-darželis.
  • 2002-11-28 lopšeliui-darželiui buvo suteiktas "Boružėlės" vardas.
  • Įstaigai nuo jos įkūrimo iki 2018 01 31 vadovavo Birutė Jonaitienė.
  • Nuo 2018 02 01 vadovauja Loreta Levanauskienė

coccinelle 005

  • Atvira naujovėms, humanizmo idėjomis pagrįsta vaikų ugdymo įstaiga, ugdanti kūrybingą, gebančią sveikai gyventi ir linkusią lyderiauti asmenybę.
  • Teikti paslaugas ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams, puoselėti visas vaiko galias, lemiančias asmenybės vystymosi sėkmę, sudaryti sąlygas saugiam, ekologiškam ir sveikam ugdymui(si), užtikrinti mokyklinę brandą.

B2