coccinelle 005

saulutebbb.resized

Laisvos darbo vietos

Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas

Įstaigos pavadinimas

Kauno lopšelis-darželis „Boružėlė“

Pareigos

ikimokyklinio ugdymo mokytojas (-a) 

Darbo vieta

Bitininkų g. 21, Kaunas

Reikalavimai

Pedagoginis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacija

Funkcijos

Organizuoti ir vykdyti ugdomąjį procesą:

 • planuoti grupės ugdomąją veiklą;
 • kurti grupės ugdomąją aplinką, parinkti priemones;
 • ugdyti ir/ ar dalyvauti vaikų ugdymo(si) procese. 
 • prireikus dalyvauti  rengiant individualias vaikų ugdymo(-si) programas;
 • sistemingai vertinti, fiksuoti vaikų daromą pažangą.
 • teikti informaciją, pagal kompetenciją konsultuoti tėvus (globėjus), kitus įstaigoje dirbančius specialistus ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais;
 • inicijuoti ir/ar dalyvauti bendruose įstaigos renginiuose, projektuose ir kitose veiklose.

Darbo užmokestis

Darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu, atsižvelgiant į išsilavinimą, pedagoginį darbo stažą ir kvalifikacinę kategoriją.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas: Mokytojas 7,43, Vyresnysis mokytojas 7,6, Mokytojas metodininkas 8,12

Dokumentai, kurie turi būti pateikti

CV
Prašymas
Išsilavinimo dokumentai
Kvalifikacijos dokumentai
Asmens dokumentai
Sveikatos dokumentai

Dokumentų priėmimo vieta

Kauno lopšelis-darželis „Boružėlė“ direktoriaus kabinetas

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai

tel. 42 01 65, 24 47 87,

el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Dokumentų priėmimo terminas

Iki 2021 08 31

 

Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas

Įstaigos pavadinimas

Kauno lopšelis-darželis „Boružėlė“

Pareigos

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas (-a) 1 et.

Darbo vieta

Bitininkų g. 21, Kaunas

Reikalavimai

Išsilavinimas ne žemesnis kaip vidurinis ir/ar profesinis

Funkcijos

Padeda mokytojui prižiūrėti ugdytinius, talkina organizuojant  ugdomąją veiklą, padeda ugdyti vaikų higieninius ir savitvarkos įgūdžius;

Padeda mokytojui organizuoti ugdomąją veiklą;

Pasiskirsto darbais su mokytoju organizuojant ugdytinių rėžiminius momentus;

Palaiko grupėje pavyzdingą tvarką ir švarą;

Kloja vaikams lovytes ir palaiko aplinką, tinkamą vidurdienio miegui;

Organizuoja ugdytinių maitinimą grupėje.

Darbo užmokestis

Darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas: 4,3–4,6

Dokumentai, kurie turi būti pateikti

CV
Prašymas
Išsilavinimo dokumentai
Asmens dokumentai
Sveikatos dokumentai

Dokumentų priėmimo vieta

Kauno lopšelis-darželis „Boružėlė“ direktoriaus kabinetas

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai

tel. Nr. 837 420 165

el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Dokumentų priėmimo terminas

2021 08 31

 

Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ virėjas

Įstaigos pavadinimas

Kauno lopšelis-darželis „Boružėlė“

Pareigos

Virėjas (-a) 1  et.

Darbo vieta

Bitininkų g. 21, Kaunas

Reikalavimai

Ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir virėjo kvalifikacija.

Funkcijos

 1. Tiksliai pagal svorį priima iš sandėlio ir panaudoja produktus;
 2. Gamina maistą griežtai laikantis Geros higienos praktikos taisyklių reikalavimų, ikimokyklinių įstaigų higienos normų ir taisyklių, vadovaujantis patiekalo receptūros technologinėmis kortelėmis;
 3. Tikrina maisto produktų kokybę, laikymo terminus, prižiūri, kad į virtuvę pristatomi maisto produktai būtų saugūs, kokybiški, turėtų tai patvirtinančius dokumentus;
 4. Kontroliuoja ir užtikrina, kad į grupes išduodamas maistas būtų reikiamos temperatūros, atitiktų nustatytas svorio normas;
 5. Užtikrina, kad maistas į grupes būtų išduodamas griežtai laikantis nustatyto grafiko;
 6. Markiruoja ir prižiūri virtuvės inventoriaus, įrengimų, indų švarą, tvarką, saugumą;
 7. Esant reikalui vykdo visus pagalbinius darbus, būtinus normaliam virtuvės darbui užtikrinti;
 8. Atsakingai pildo reikiamus savikontrolės žurnalus;

Darbo užmokestis

Darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu, atsižvelgiant į išsilavinimą ir darbo stažą. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 4,08–7,7 (stažas – daugiau kaip 10 m.); 4,06–6,16 (stažas – nuo daugiau kaip 5 m. iki 10 m.); 4,03–5,94 (stažas nuo daugiau kaip 2 m. iki 5 m.); 4,0–5,83 (stažas – iki 2 m.).

Dokumentai, kurie turi būti pateikti

Gyvenimo aprašymas
Prašymas
Išsilavinimo dokumentai
Kvalifikacijos dokumentai
Asmens dokumentai
Sveikatos dokumentai

Dokumentų priėmimo vieta

Kauno lopšelis-darželis „Boružėlė“ raštinė

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai

tel. Nr. 837 420 165

el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Dokumentų priėmimo terminas

Iki 2021 08-31

 

 

Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ mokytojo padėjėjas

Įstaigos pavadinimas

Kauno lopšelis-darželis „Boružėlė“

Pareigos

mokytojo padėjėjas (-a) 0,5 et.

Darbo vieta

Bitininkų g. 21, Kaunas

Reikalavimai

Išsilavinimas ne žemesnis kaip vidurinis

Funkcijos

Padėti ugdytiniui (ugdytinių grupei):

 • orientuotis ir judėti aplinkoje, susijusioje su ugdymu ir už jos ribų ugdomosios veiklos, išvykų metu;
 • pavalgyti, pasirūpinti asmens higiena;
 • atlikti užduotis, veiklas.

Padėti ugdytiniui, turinčiam (-tiems) ribotas mobilumo galimybes.

Bendradarbiaujant su mokytoju ir kitais specialistais numatyti ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus ir juos taikyti.

Padėti mokytojui parengti, pritaikyti ugdytinių grupei reikalingą mokomąją medžiagą.

Darbo užmokestis

Darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas: 4,63.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti

CV
Prašymas
Išsilavinimo dokumentai
Asmens dokumentai
Sveikatos dokumentai

Dokumentų priėmimo vieta

Kauno lopšelis-darželis „Boružėlė“ direktoriaus kabinetas

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai

tel. Nr. 837 420 165

el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Dokumentų priėmimo terminas

2021 08 31

 

 

Mus surasite:

Kauno Lopšelis-Darželis "Boružėlė"
Ikimokyklinio ugdymo įstaiga

Bitininkų g. 21, Kaunas LT-46382, Lietuva
Phone icon  +370 37 420165
Email icon Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Website icon https://www.ld-boruzele.lt
facebook icon https://www.facebook.com

Juridinio asmens kodas: 195473374

 • Mokomoji kalba: Lietuvių kalba
 • Steigėjas: Kauno miesto savivaldybė
 • Teisinė forma: Biudžetinė įstaiga
 • 2002-03-05 Kauno miesto Savivaldybės Tarybos sprendimu buvo įsteigtas Kauno miesto lopšelis-darželis.
 • 2002-11-28 lopšeliui-darželiui buvo suteiktas "Boružėlės" vardas.
 • Įstaigai nuo jos įkūrimo iki 2018-01-31 vadovavo Birutė Jonaitienė.
 • Nuo 2018-02-01 iki 2020-10-12 vadovavo Loreta Levanauskienė

coccinelle 005

 • Atvira naujovėms, humanizmo idėjomis pagrįsta vaikų ugdymo įstaiga, ugdanti kūrybingą, gebančią sveikai gyventi ir linkusią lyderiauti asmenybę.
 • Teikti paslaugas ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams, puoselėti visas vaiko galias, lemiančias asmenybės vystymosi sėkmę, sudaryti sąlygas saugiam, ekologiškam ir sveikam ugdymui(si), užtikrinti mokyklinę brandą.

B2