MOKYKLOS TARYBA

 • Pirmininkė - Monika Liepinytė, bendruomenės atstovė.
 • Pirmininko pavaduotoja - Aurelija Radzevičienė, bendruomenės atstovė.
 • Sekretorė - Emilija Melnikova, raštvedė.
 • Nariai:

  • Lina Balčiūnė, bendruomenės atstovė;
  • Vilma Juodienė, vyresnioji mokytoja;
  • Enrika Urbanskytė, vyresnioji mokytoja;
  • Gitana Janina Kordušienė, mokytoja metodininkė;
  • Rita Pranaitienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams;
  • Dovilė Gaižaitienė, ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja.

DARBO TARYBA

 • Pirmininkė - Ona Škėmienė, sandėlininkė.
 • Sekretorė - Rita Pranaitienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams.
 • Nariai:

  • Brigita Uselienė, ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

 • Pirmininkė - Oresta Augustanavičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
 • Sekretorė - Natalija Kupčinskienė, vyresnioji mokytoja.
 • Nariai:

  • Jūratė Peikauskienė, logopedė;
  • Deimantė Dagytė, logopedė;
  • Greta Piličiauskienė, Pirmininko pavaduotoja;
  • Regina Marazienė, vyresnioji mokytoja;
  • Virginija Rundzienė, vyresnioji mokytoja.

PEDAGOGŲ ATESTACIJOS KOMISIJA

 • Pirmininkė - Oresta Augustanavičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas.
 • Sekretorė - Natalija Kupčinskienė, vyresnioji mokytoja.
 • Nariai:

  • Jūratė Peikauskienė, logopedė;
  • Enrika Urbanskytė, vyresnioji mokytoja;
  • Edita Mikelionienė, švietimo skyriaus vyriausioji specialistė.

METODINĖ TARYBA

 • Pirmininkė - Gitana Janina Kordušienė, mokytoja metodininkė.
 • Pirmininko pavaduotoja - Natalija Kupčinskienė, vyresnioji mokytoja.
 • Sekretorė - Rima Rakevičienė, vyresnioji mokytoja.
 • Nariai:

  • Oresta Augustanavičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
  • Vilma Juodienė, mokytoja;
  • Jurgita Makarevičienė, vyresnioji mokytoja;
  • Enrika Urbanskytė, vyresnioji mokytoja.

 

Aktualūs teisės aktai:

VIDINIO INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMO KANALO ĮDIEGIMO IR JO FUNKCIONAVIMO UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS patvirtintas Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ direktoriaus įsakymu 2019 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. V- 373

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas) įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą. Įstatymas taip pat nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

 Pagal Įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

   1) pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;  

   2) pavojaus aplinkai;  

   3) kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;     

   4) neteisėtos veiklos finansavimo;  

   5) neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;

   6) neteisėtu būdu įgyto turto;  

   7) padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;  

   8) kitų pažeidimų.

Asmuo informaciją apie pažeidimą gali pateikti:

   1) įstaigoje per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.  ;
   2) kompetentingai institucijai (prokuratūrai) tiesiogiai;

Rekomenduojame pranešimą apie pažeidimą teikti, užpildant pranešimo apie pažeidimą formą (Aprašo 2 priedas).

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus užtikrinamas konfidencialumas.

   Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:

   1) to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;

   2) asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

Asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, Įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.

Asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo, atsako tik tokiu atveju, jei įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija yra teisinga.

Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal Įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Darbo laikas

 Vardas, pavardė, pareigos
I
II
III
IV
V
Pietų pertrauka

 Jurgita Tamošiūnienė

Direktorė

 

 8:00-16:30 8:00-16:30 8:00-16:30 8:00-16:30 8:00-16:30  12:00-12:30

 Oresta Augustanavičienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

 8:00-16:30 8:00-16:30 8:00-16:30 8:00-16:30 8:00-16:30  12:00-12:30

Rita Pranaitienė

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

 8:00-16:30  8:00-16:30  8:00-16:30  8:00-16:30  8:00-16:30   12:00-12:30

 

Dokumentų specialistė

 

 8:00-16:30 8:00-16:30 8:00-16:30 8:00-16:30 8:00-16:30 12:00-12:30

Jurgita Tamošiūnienė, direktorė

Jurgita Tamošiūnienė, direktorė

+370 37 298 668
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Gyvenimo aprašymas


Oresta Augustanavičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Oresta Augustanavičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

+370 37 249 001
+370 37 420 165
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.


Inga Dringelienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

Inga Dringelienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

+370 37 420 165
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.


 

Mus surasite:

Kauno lopšelis-darželis „Boružėlė“
Ikimokyklinio ugdymo įstaiga

Bitininkų g. 21, Kaunas LT-46382, Lietuva
Phone icon  +370 37 420165
Email icon Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Website icon https://www.ld-boruzele.lt
facebook icon https://www.facebook.com

Juridinio asmens kodas: 195473374

 • Mokomoji kalba: Lietuvių kalba
 • Steigėjas: Kauno miesto savivaldybė
 • Teisinė forma: Biudžetinė įstaiga
 • 2002-03-28 Kauno miesto Savivaldybės Tarybos sprendimu buvo įsteigtas Kauno miesto lopšelis-darželis.
 • 2002-11-28 lopšeliui-darželiui buvo suteiktas „Boružėlės“ vardas.

coccinelle 005

 • Atvira naujovėms, humanizmo idėjomis pagrįsta vaikų ugdymo įstaiga, ugdanti kūrybingą, gebančią sveikai gyventi ir linkusią lyderiauti asmenybę.
 • Teikti paslaugas ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams, puoselėti visas vaiko galias, lemiančias asmenybės vystymosi sėkmę, sudaryti sąlygas saugiam, ekologiškam ir sveikam ugdymui(si), užtikrinti mokyklinę brandą.

B2

PROJEKTAS ,,MOKYMOSI PER JUDESĮ METODIKOS TAIKYMAS IKIMOKYKLINIAME UGDYME, INTEGRUOJANT SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKUS" NR. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0014 DALINAI FINANSUOJAMAS EUROPOS SOCIALINIO FONDO LĖŠOMIS