Ugdymo kokybės samprata – tai sutartinių veiklos požymių visuma, rodanti, kokiais būdais ir priemonėmis yra pasiekiami įstaigos ugdymo tikslai, tenkinant individualius ugdytinių poreikius.

                             Ugdymo kokybę atspindi ugdymo rezultatai – vaikų pasiekimai ir pažanga.

Struktūros kokybės veiksniai

Ugdymo proceso finansavimas

Vadovai tikslingai  numato finansinių išteklių paskirstymo prioritetus

Bendruomenė aktyviai dalyvauja išteklių valdyme

Įstaigos ištekliai papildomi vietos ir tarptautinių projektų lėšomis

Mokytojų kvalifikacija

Mokytojai norintys dirbti ir mokytis

Aukšta mokytojų kvalifikacija

Vykdoma mokytojų patirties sklaida

Sugebėjimas dirbti komandose, kelti tikslus, numatyti veiklos kryptis

Mokytojams sudaromos palankios sąlygos tobulinti ir kelti kvalifikaciją

Aplinkos fizinės savybės

Fizinė aplinka saugi, tenkina vaiko fizinius, protinius ir emocinius poreikius, atitinka vaikų amžių ir higienos normas

Atspindi įstaigos estetikos pojūtį bei savitumą

Lauko aplinka tvarkinga, prižiūrėta, skatinanti vaikus veikti

Ugdymo planas, programa

Ugdymas remiasi humanistinėmis idėjomis, pabrėžiama intelektinio, emocinio, dvasinio ugdymo darna, bendražmogiškųjų vertybių svarba

Įstaigos strateginiame ir metiniame plane numatytas kokybiškas ugdymo turinys

Ugdymo programa orientuota į vaiką, jo patirtį, poreikius, gebėjimus ir ugdymosi galimybes

Programa užtikrina ugdymosi tęstinumą

Personalas

Personalo bendravimas ir bendradarbiavimas

Profesinis patyrimas ir kompetencija

Saugios darbo sąlygos

Palaikomas geras mikroklimatas

Numatyta darbuotojų skatinimo tvarka

Laikomasi bendruomenės etikos kodekso

Proceso kokybės veiksniai

Kryptingas ugdymo organizavimas

Taikoma į vaiką orientuota ugdymosi pedagogika: pagarba vaiko individualumui, savitumui. Vaikas-aktyvus ugdymosi proceso veikėjas

Ugdyme remiamasi vaikų patirtimi, skatinama vaikų saviraiška, vaikas dažniau stebimas ir išklausomas nei jam kalbama

Pagrindinis ugdymo metodas – žaidimas

Vaiko galių ir gebėjimų atpažinimas

Nuolatinis vaiko pasiekimų vertinimas

Aktyvaus mokymosi metodų elementai

Ugdymosi aplinka

Funkcionali, dinamiška, nukreipta ugdymosi tikslų įgyvendinimui

Vaikas – aktyvus ugdymosi aplinkos kūrėjas

Aplinka – stimuliuojanti, skatinanti veikti

Įstaigos kultūra

Bendruomenės nariai pripažįsta vaikų kultūrą kaip vertybę

Pozityvi vaikų ir ugdytojų tarpusavio sąveika

Veikia savitarpio pagalbos teikimo sistema

Rūpinamasi įvaizdžio kūrimu, tinkamu reprezentavimu

Vaiko pasiekimai

Sukurta vaiko pasiekimų vertinimo sistema

Vaikų pažanga akivaizdi, atitinkanti pedagogų ir tėvų lūkesčius

Tėvai dalyvauja vaiko pažangos vertinime

Atsižvelgiama į vaiko gabumus

Bendradarbiavimas su šeima

Tėvai – aktyvūs ugdymo proceso dalyviai

Vykdomas tėvų švietimas

Vyksta komandinis darbas tarp mokytojų ir specialistų teikiant pagalbą vaikui, šeimai

Naudojami patrauklūs tėvų informavimo būdai

Parengė: Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Oresta Augustanavičienė

 

 
   
   
   
   
   

renginiai001

 

Renginių planas sausis 2022-2023

Renginių planas gruodis 2022-2023

Renginių planas lapkritis 2022-2023

Renginių planas spalis 2022-2023

Renginių planas rugsėjis 2022-2023

2022-2023 m. m. veiklų planas

2022 m. sausio-rugpjūčio mėn. renginių planas

2022 m. sausio-birželio mėn. renginių planas

2021-2022 m. m. rugsėjo-gruodžio mėn. renginių planas

2021 m. sausio-birželio mėn. renginių planas

2019 - 2020 m. m. vasario mėn. renginių planas

2020 m. sausio - birželio mėn. renginių planas

2019 - 2020 m. m. sausio mėn. renginių planas

2019 - 2020 m. m. gruodžio mėn. renginių planas

2019 - 2020 m. m. lapkričio mėn. renginių planas

2019 - 2020 m. m. spalio mėn. renginių planas

2019 - 2020 m. m. rugsėjo - gruodžio mėn. renginių planas

2019 m. sausio - birželio mėn. renginių planas

 

 

 

Mus surasite:

Kauno lopšelis-darželis „Boružėlė“
Ikimokyklinio ugdymo įstaiga

Bitininkų g. 21, Kaunas LT-46382, Lietuva
Phone icon  +370 37 420165
Email icon Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Website icon https://www.ld-boruzele.lt
facebook icon https://www.facebook.com

Juridinio asmens kodas: 195473374

  • Mokomoji kalba: Lietuvių kalba
  • Steigėjas: Kauno miesto savivaldybė
  • Teisinė forma: Biudžetinė įstaiga
  • 2002-03-28 Kauno miesto Savivaldybės Tarybos sprendimu buvo įsteigtas Kauno miesto lopšelis-darželis.
  • 2002-11-28 lopšeliui-darželiui buvo suteiktas „Boružėlės“ vardas.

coccinelle 005

  • Atvira naujovėms, humanizmo idėjomis pagrįsta vaikų ugdymo įstaiga, ugdanti kūrybingą, gebančią sveikai gyventi ir linkusią lyderiauti asmenybę.
  • Teikti paslaugas ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams, puoselėti visas vaiko galias, lemiančias asmenybės vystymosi sėkmę, sudaryti sąlygas saugiam, ekologiškam ir sveikam ugdymui(si), užtikrinti mokyklinę brandą.

B2

PROJEKTAS ,,MOKYMOSI PER JUDESĮ METODIKOS TAIKYMAS IKIMOKYKLINIAME UGDYME, INTEGRUOJANT SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKUS" NR. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0014 DALINAI FINANSUOJAMAS EUROPOS SOCIALINIO FONDO LĖŠOMIS

Naudojame slapukus siekdami pagerinti jūsų naršymo patirtį, teikti suasmenintus skelbimus ar turinį ir analizuoti srautą. Spustelėdami „Priimti visus“ sutinkate su mūsų slapukų naudojimu Skaityti Privatumo politika