coccinelle 005

saulutebbb.resized

 • Kauno lopšelis-darželis "Boružėlė" yra Aleksoto mikrorajone prie VDU botanikos sodo ir Moksleivių aplinkotyros centro, todėl glaudžiai bendradarbiauja su šiomis įstaigomis: rengiami ir įgyvendinami bendri projektai, vyksta bendros šventės, dažnai organizuojamos išvykos, vyksta įvairūs renginiai. Ypatingas dėmesys skiriamas ugdyti vaikų gebėjimą suprasti gamtos pasaulį ir bendrauti su juo, formuoti palankų aplinkai gyvenimo būdą. Šios priemonės skatina vaikų bendradarbiavimą, aktyvumą, leidžia atsiskleisti vaikų gabumams, puoselėja ugdomąsias vertybes. Įstaigos geografinė padėtis yra palanki ugdyti gamtos pažinimą, stengiamasi kuo įvairiau išnaudoti esamas galimybes. Kiekviena darželio grupė savita, atvira, turinti savo originalų stilių, vaikai renkasi veiklą pagal interesus ir poreikius. Ugdymas orientuotas į vaiką garantuoja kiekvieno vaiko gebijimų ugdymąsi.
 • Įstaigą lanko 172 vaikai. Ugdymas organizuojamas nuo lopšelio iki mokyklos. Lanksti įstaigos struktūra tenkina vaikų poreikius, tėvų lūkesčius.
 • Įstaigoje veikia 9 grupės, iš jų 3 ankstyvojo ugdymo, 5 ikimokyklinio ugdymo ir 1 priešmokyklinio ugdymo grupė.
  Ugdymas vykdomas remiantis Lopšelio - darželio „Boružėlė“ ikimokyklinio ugdymo programa bei Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa.  
  Lopšelyje-darželyje dirba kvalifikuotos pedagogės, psichologė, logopedė, muzikos ir neformaliojo ugdymo (kūno kultūra) mokytojas. Jie nuolat tobulina savo kvalifikaciją: lanko seminarus, konferencijas, dalyvauja įvairių fondų organizuojamuose projektuose, dalijasi gerąją patirtimi su kitų įstaigų specialistais.

Informuojame, kad vadovaujantis 2020-03-12 Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdyje priimtu nutarimu nuo 2020 m. kovo 13 d. rekomenduojama, o nuo kovo 16 d. iki kovo 27 d. privalomai stabdomas ugdymo procesas visose švietimo įstaigose.

LOPŠELYJE-DARŽELYJE  „BORUŽĖLĖ“ NUO 2020 M. KOVO 16 D. IKI KOVO 27 D. PRIVALOMAI STABDOMAS UGDYMO PROCESAS – ĮSTAIGA UŽDAROMA

Vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos patvirtintu „Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymo dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo“ 10.7 papunkčiu (dėl ekstremalių įvykių), mokestis už darželį nebus skaičiuojamas.

Visa gaunama atnaujinta informacija dalinsimės su Jumis įstaigos facebook paskyrose ir per sistemą “Mūsų darželis”.

Kita svarbi informacija:

http://sam.lrv.lt/

https://www.smm.lt/web/lt/del-koronaviruso

www.kaunas.lt/2020/03/naujienos/butina-zinoti-kaip-saugotis-nuo-virusu

Atkreipiame dėmesį į Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijas žmonėms, kurie neseniai grįžo iš šalių, kur nustatytas koronaviruso protrūkis, 14 dienų nuo išvykimo iš šių šalių dienos likti namuose ir stebėti savo sveikatą.
Šalių sąrašas: Kinija, Šiaurės Italija (Lombardijos, Veneto, Pjemonto ir Emilijos-Romanijos regionai), Honkongas, Iranas, Japonija, Pietų Korėja, Singapūras.
Daugiau informacijos: https://www.smm.lt/web/lt/del-koronaviruso

 

Vienas iš svarbiausių programos „eTwinning“ elementų yra mokytojų, mokinių, mokyklų, tėvų bendradarbiavimas. Programoje „eTwinning“ mokytojai dirba kartu ir organizuoja veiklas savo mokiniams. Jie imasi aktyvaus vaidmens, bendrauja, tyrinėja, priima sprendimus, gerbia vienas kitą ir lavina XXI amžiaus įgūdžius. Tai nauja erdvė, kuri padės mums tobulinti savo įgūdžius organizuojant ir dalyvaujant projektuose. Tai nauji iššūkiai, kurių nori mūsų mokytojai ir visa bendruomenė. Tai galimybė bendradarbiauti su partneriais visame pasaulyje.

Daugiau informacijos:

2019-12-16

 

            Informuojame, kad įėjimas į lopšelio-darželio ,,Boružėlė“ pastatą yra iš ,,Ramunių“ gatvės pusės, praeinant pro ,,Ramunėlių“ grupę. Kiti įėjimai yra uždaryti.

                                                       Pagarbiai, Kauno lopšelio-darželio ,,Boružėlė“ Administracija                                                                                                                                                         

Fizinio aktyvumo (Toliau - FA) nauda žmogui, o ypač mažam augančiam vaikui, yra nuodugniai moksliškai ištirta bei patvirtinta ir abejonių nekyla dėl to, kad pakankamas ir sveikatą tausojantis FA turi būti neatsiejama kasdienio gyvenimo dalis*.
FA yra svarbus vaikų augimui, tinkamam vystymuisi ir yra susijęs su jų esama ir būsima sveikata. Ugdymo įstaiga gali pasiūlyti ne tik nestruktūruotą fizinį ugdymą, kai vaikai laisvai aktyviai leidžia laiką patalpose ar gryname ore, tačiau ir struktūruotą – kai pedagogas išnaudodamas fizinės aplinkos, laiko, ugdymo turinio, asmeninių savybių išteklius, skiria vaikams FA užduotis bei žaidimus*.
Kauno lopšelyje-darželyje „Boružėlė“ vaikų FA ugdomas pasitelkiant įvairiausius FA skatinimo projektus. Vienus jų organizuoja pats darželis, kitus organizuoja tokie, vaikų sveikata besirūpinantys subjektai, kaip Kauno visuomenės sveikatos biuras, Všį „Tikra mityba“ – „Sveikatiada“, Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija (RIUKKPA) ir kiti, kurių veiklose labai aktyviai dalyvaujame, nes tikime, kad vaikų sveikata yra svarbiausia. O ikimokykliniame amžiuje vaikui įdiegtos fizinio aktyvumo vertybinė samprata deda pagrindą tolimesniam jo fiziškai aktyviam gyvenimui.

 

 

*Šaltinis: Bik C. Chow1, Thomas L. McKenzie2, Lobo Louie, Children’s Physical Activity and Associated Variables during Preschool Physical Education, Advances in Physical Education, 2015, 5, 39-49.

 

Lopšelyje-darželyje „Boružėlė“ nuo 2019 m. rugsėjo 15 d. iki 2019 m. spalio 10 d. buvo organizuojamas Respublikinis projektas „Mažasis mokslininkas-tyrinėjimų laboratorijų pristatymas“, kurio tikslas buvo - atrasti kuo daugiau įvairesnių įstaigose ar aplink įrengtų tyrinėjimo laboratorijų, kurios įtraukia, skatina vaikus tyrinėti, bandyti, atrasti, eksperimentuoti bei pasidalinti turimų resursų fotografijomis su šalies įstaigomis. Lietuvos švietimo įstaigos dalinosi praktiškai išbandytų ir pasiteisinusių tyrinėjimo erdvių nuotraukomis bei trumpais jų aprašymais. Pedagogai pademonstravo savo turimas tyrinėjimų erdves, parodė savo kūrybiškumą bei išmonę įsirengiant jas. Šio projekto metu sukaupta patirtis vienu žingsneliu priartina prie STEAM ugdymo įdiegimo. Dalinamės dalyvių erdvėmis ir jų aprašymais

Su refleksija susipažinkite čia:

 

Lopšelio - darželio „Boružėlė“  „Boružėlių“ grupės ugdytiniai su auklėtojomis dalyvauja Respublikiniame ikimokyklinio amžiaus vaikų kūrybiniame projekte skirtame pasaulinei gyvūnų dienai „Meilė – draugystė - gerumas – gyvūnai mūsų draugai“.

Šio projekto tikslas – ugdyti vertybines nuostatas, kad rūpinimasis gyvūnu moko ne tik atsakomybės ir priežiūros, bet ir užuojautos.

Įtraukiant viso darželio bendruomenę į šį puikų projektą, surengėme akciją „Ištiesk gerumo ranką” - tai maisto, kraiko rinkimas beglobiams gyvūnams ir pristatymas į artimiausią beglobiais gyvūnais besirūpinančią organizaciją. Ta proga pasikvietėme į svečius gyvūnų globos asociacijos darbuotojas iš VŠĮ „Stebuklingi draugai” su jų augintiniais.

                                          

kuriame lietuvos ateiti

SKELBIAMA KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „BORUŽĖLĖ“ MODERNIZAVIMO RANGOS DARBŲ PRADŽIA

 

2019-09-10

            Informuojame, kad lopšelio-darželio ,,Boružėlė“ pastato modernizavimo rangos darbai prasidės nuo 2019 m. rugsėjo 16 d. (pirmadienio). Darbų vykdymo pradžia yra numatoma jungiamajame korpuse. Prieš vykdant griovimo darbus bus aptverta teritorija bendruomenės saugumui užtikrinti. Ugdymo procesas vyks įprastu ritmu. Nuo 2019 m. rugsėjo 16 d. (pirmadienio) įėjimas į darželį II korpuso ugdytiniams – iš Ramunių gatvės, ,,Boružėlių“ ir ,,Varpelių“ grupių ugdytiniams įėjimas išlieka iš Laurų gatvės. Prašome supratimo ir pagarbos vieni kitų atžvilgiu parkuojant automobilius.

            Išsamesnė informacija dėl rangos darbų vykdymo bus teikiama grupių susirinkimų metu.

Pagarbiai,

Kauno lopšelio-darželio ,,Boružėlė“

Administracija

LOPŠELIS-DARŽELIS „BORUŽĖLĖ“ GAVO EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS FINANSUOJAMO PROJEKTO FINANSAVIMĄ

2019 09 10

Kauno lopšelis-darželis „Boružėlė“ parengė ir pateikė projekto „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ paraišką finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamam projektui.

Projekto tikslas yra pagerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybę, taikant mokymosi per judesį metodiką specialiųjų poreikių vaikų integracijos procese.

Projekto metu Kauno l/d "Boružėlė", kartu su partneriais: Kauno l/d "Varpelis", Kauno l/d "Radastėlė", Kauno l/d "Želmenėlis", Klaipėdos r. Vėžaičių l/d,  pagerins ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybę, pritaikys mokymosi per judesį metodiką, padedančią integruoti specialiųjų poreikių vaikus į bendrojo ugdymo grupes.

Šio projekto metu numatomos vykdyti veiklos skirtos ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų kompetencijai didinti, įgyti teorinių ir praktinių žinių, sukurti ikimokyklinių įstaigų tinklą, diegti „Mokymosi per judesį“ metodą  į ugdymo procesą bei inovatyviai IKT įrangai įsigyti.

Taikant „Mokymosi per judesį" metodiką bei pasiteisinusių visame pasaulyje IKT priemonių naudojimą, tobulinant bei stiprinant vaikų fizinio aktyvumo ugdymą nuo ankstyvo amžiaus, įstaigose bus pastebimai pagerinta teikiamų paslaugų kokybė, užtikrinta specialiųjų poreikių vaikų integracija į ugdymo veiklas bendrojo ugdymo grupėse.

Š. m. Birželio 4d. 17.00 val. vyks bendruomenės ŠEIMOS šventė, kurioje Jūsų laukia grakščios balerinos, vyks karate vaikų pasirodymas. Visi kartu darysime eksperimentus iš molio ir kinetinio smėlio, piešime lauke ir turėsime dar daug smagių užsiėmimų !!!!

Jus pasitiks nuostabūs personažai ir jų padėjėjai.

Tad laukiame Jūsų visų ateinant su šypsenomis ir noru pažaisti !!!

Šeima

Pilietinės edukacijos projekto „Lietuvos miestai vaikų lūpomis ir akimis“ dalyviai - l-d "Boružėlė" ugdytiniai.
Dalinamės sukurtu vaikų piešinių ir aprašymų filmuku „Lietuvos miestai vaikų lūpomis ir akimis“

 

TĖVELIŲ (kurių vaikai laukia eilėje į mūsų darželį) DĖMESIUI, 

Informuoju, kad jau sudaryti vaikų sąrašai, kurie nuo 2019-09-01 dienos lankys lopšelį-darželį "Boružėlė". Patekusių vaikų tėveliai yra informuojami asmeniškai ir yra kviečiami į 2019-06-05 dieną 17.30 val. vyksiantį tėvų susirinkimą (Kauno l-d „Boružėlė“ salėje, adresu Bitininkų g.21).

Pagarbiai, direktorė Loreta Levanauskienė

2019 m. gegužės 16 d. Kauno kultūros centre Tautos namuose vyko XVI Kauno ikimokyklinių įstaigų vaikų jungtinio choro festivalis „DAINUOKIME DRAUGE“, kuriame dalyvavo mūsų darželio ugdytinės: Karolina, Gaudrė, Karilė, Gabija, Marija ir Barbora („Zuikučių“ gr.). Mergaitės kartu su kitų darželių atstovais dainavo daug dainelių, grojo kastanjetėmis, o po koncerto buvo apdovanotos šauniais prizais!

 LD „Boružėlė“ tradiciškai pasisako PRIEŠ patyčias ir bet kokį kitą smurtą.

Dalyvaudami Sąmoningumo didinimo mėnesyje BE patyčių, aktyviai įtraukiame vaikus į temines veiklas. Numatyta: kepti emocijų bei draugystės blynus, plakti kokteilius ir dar daug veiklos vaikams.

stotele1

Veiklų nuotraukas galite pamatyti čia

 

Kviečiame aplankyti RESPUBLIKINĘ  IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ VAIKŲ, PEDAGOGŲ, TĖVELIŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODĄ „VITRAŽAI – PAVASARIS“. Parodos ekspoziciją rasite aktų salėje I aukšte.

IMGP2310

http://bit.ly/KaunasRieda2019

 

KAUNAS RIEDA 2019

Balandžio 6 dieną 12 val., skambant muzikos ritmams, pajudėsime iš Nemuno salos nuo „Žalgirio“ arenos ir visi drauge riedėsime į Rotušės aikštę. Ten lauks triukšmingas VIDO BAREIKIO KONCERTAS. Maršruto ilgis – tik 2 km, todėl jį įveikti galės net ir patys mažiausieji. Nemuno saloje renkamės apie 11.45 val.
Neseniai 500 moksleivių sėkmingai įveikė mokymus Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykloje ir tapo pilnateisiais dviratininkais. Tad visi drauge įteiksime jiems pažymėjimus pasveikindami naujus mūsų bendruomenės narius.
KONKURSAS. O kaip gi riedynėse be ryškiai matomo ŠALMO? Pasipuoškite saugiai ir išskirtinai, o mes pažadame originaliausių idėjų autorius apdovanoti. Dovanų turime daug, todėl rinksime ne tik pavienius dviratininkus, bet ir gausesnius kolektyvus.
Kaunas rieda. RIEDAM visi DRAUGE!

2019 02 20

Kauno lopšelis-darželis „Boružėlė“ parengė ir pateikė projekto „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ paraišką finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamam projektui.

Projekto tikslas yra pagerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybę, taikant mokymosi per judesį metodiką specialiųjų poreikių vaikų integracijos procese.

Projekto metu Kauno l/d "Boružėlė", kartu su partneriais: Kauno l/d "Varpelis", Kauno l/d "Radastėlė", Kauno l/d "Želmenėlis", Klaipėdos r. Vėžaičių l/d,  pagerins ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybę, pritaikys mokymosi per judesį metodiką, padedančią integruoti specialiųjų poreikių vaikus į bendrojo ugdymo grupes.

Šio projekto metu numatomos vykdyti veiklos skirtos ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų kompetencijai didinti, įgyti teorinių ir praktinių žinių, sukurti ikimokyklinių įstaigų tinklą, diegti „Mokymosi per judesį“ metodą  į ugdymo procesą bei inovatyviai IKT įrangai įsigyti.

Taikant „Mokymosi per judesį" metodiką bei pasiteisinusių visame pasaulyje IKT priemonių naudojimą, tobulinant bei stiprinant vaikų fizinio aktyvumo ugdymą nuo ankstyvo amžiaus, įstaigose bus pastebimai pagerinta teikiamų paslaugų kokybė, užtikrinta specialiųjų poreikių vaikų integracija į ugdymo veiklas bendrojo ugdymo grupėse.

24232301571 5ab86869bb o

Kviečiame aplankyti!!! Mūsų pirmo aukšto erdvės prabilo meilės kalba

Projektas "Labai myliu", apjungiantis visą bendruomenę ragina trumpam sustoti, pasvajoti ir pasigrožėti...

Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ „Ežiukų“ gr. ugdytiniai dalyvavo tarptautiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų projekte Edukacinės-praktinės veiklos „Gamtos eksperimentai“. Projekto metu vaikai tyrinėjo dirvožemį – viršutinį žemės sluoksnį, kuriame auga augalai, nagrinėjo jo sandarą. Kasinėdami ir tyrinėdami žemės plotelius namuose į darželį atgabeno įvairių dirvožemio rūšių, tyrinėti stebėti ir eksperimentuoti pasirinkom durpes, molį, juodžemį, smėlį. Vaikai tyrinėjo dirvožemio rūšis, stebėjo dirvožemius pro didinamąjį stiklą, svėrė, lietė, tikrino, kuris dirvožemis daugiau, mažiau pralaidus vandeniui, stebėjo pokyčius (sausas, šlapias). Buvo atliekami dirvožemio tirpinimo vandenyje eksperimentai, stebimi gauti rezultatai, daromos išvados. Mūsų ugdytinių eksperimentą rasite ČIA 98 puslapyje.

Gamtos eksperimentai

Kviečiame aplankyti vaikų darbų parodą „Mano Kalėdinis atvirukas“ I aukšte prie administracijos.

 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras (ULAC) kartu su Sveikatos apsaugos ministerija (SAM), Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM) bei Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacija (SVSBA) jau septintus  metus iš eilės, kvietė ikimokyklinių įstaigų auklėtinius, pradinių klasių moksleivius ir jų šeimas sukurti „Švarių rankų šokį 18“, kuriame atsispindėtų rekomenduojamos rankų plovimo higienos taisyklės ir teisingo kosėjimo etiketo judesiai. Iniciatyva „Švarių rankų šokis“ skirta ugdyti teisingus vaikų rankų higienos įpročius, susipažinti su kosėjimo etiketu ir į procesą pažvelgti linksmai. Dalinamės mūsų šokiu!

SRS

2018 m. kovo 21 d. Kauno lopšelyje - darželyje ,,Boružėlė“ vyko bendruomenės susirinkimas dėl Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų  bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.1.3-CPVA-R-705-21-0002 ,,Kauno lopšelio - darželio ,,Boružėlė“ modernizavimas didinant paslaugų prieinamumą“.

Sodinčiaus konkursas jau įsibėgėjo. Lopšeliui – darželiui “Boružėlė” iki pilnos laimės labai trūksta šilnamio, todėl balsuokime visi kartu ir mūsų vaikai darželio kieme turės šilnamį, kuriame, pasak jų, gyvens “laimingos daržovės”

Laimingų augalų šiltnamis

Šeimų akademija – tai kompleksinių paslaugų šeimoms dalis. Uždaviniai:

 • ugdyti harmoningą bendravimą šeimoje;
 • atskleisti ir stiprinti šeimos vertybes bei stiprybes;
 • siekti konstruktyvaus šeimos krizių įveikimo;
 • stiprinti į asmenybės ugdymą nukreiptus tėvystės įgūdžius.

 Šeimų akademijos pristatymas

Kompleksinės paslaugos Kauno šeimoms – tai šeimoms teikiama kompleksinė psichologinė, psichoterapinė bei socialinė pagalba.

BSN pristatymas

2018 03 09 Vykome į Aleksoto seniūniją, susitikome su fondo „Švieskime vaikus“ atstovais, kur buvo iškilmingai padovanoti tautiniai kostiumai vaikams.

2018 03 05 Edukacinis rytmetys DRAUGYSTEI su Visuomenės sveikatos priežiūros specialiste ir psichologe
Vaikai įtvirtino žinias apie draugiškumą ir pagarbą vienas kitam.

2018 03 08 Lopšelis – darželis „Boružėlė“ dalyvauja Respublikiniame konkurse „Sodinčius“. Kovo 20 dieną prasidės balsavimas – stengsimės laimėti ŠILTNAMĮ, kuriame augs laimingos daržovės laimingiems vaikams!

 

Mus surasite:

Kauno Lopšelis-Darželis "Boružėlė"
Ikimokyklinio ugdymo įstaiga

Bitininkų g. 21, Kaunas LT-46382, Lietuva
Phone icon  +370 37 420165
Email icon Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Website icon https://www.ld-boruzele.lt
facebook icon https://www.facebook.com

Juridinio asmens kodas: 195473374

 • Mokomoji kalba: Lietuvių kalba
 • Steigėjas: Kauno miesto savivaldybė
 • Teisinė forma: Biudžetinė įstaiga
 • 2002-03-05 Kauno miesto Savivaldybės Tarybos sprendimu buvo įsteigtas Kauno miesto lopšelis-darželis.
 • 2002-11-28 lopšeliui-darželiui buvo suteiktas "Boružėlės" vardas.
 • Įstaigai nuo jos įkūrimo iki 2018 01 31 vadovavo Birutė Jonaitienė.
 • Nuo 2018 02 01 vadovauja Loreta Levanauskienė

coccinelle 005

 • Atvira naujovėms, humanizmo idėjomis pagrįsta vaikų ugdymo įstaiga, ugdanti kūrybingą, gebančią sveikai gyventi ir linkusią lyderiauti asmenybę.
 • Teikti paslaugas ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams, puoselėti visas vaiko galias, lemiančias asmenybės vystymosi sėkmę, sudaryti sąlygas saugiam, ekologiškam ir sveikam ugdymui(si), užtikrinti mokyklinę brandą.

B2