• Kauno lopšelis-darželis “Boružėlė” – tai draugiškas vaikui, atviras bendruomenei, inovatyvus ir veiklus darželis. Edukacines aplinkas puoselėjantis, veiklos kokybę gerinantis bei mokytojų kvalifikaciją tobulinti skatinantis darželis, pritraukiantis Europos Sąjungos projektų lėšas modernizavimui ir veiklos tobulinimui. Darželio veiklos kokybė gerinama orientuojantis į Geros mokyklos koncepciją, STEAM (mokslas, technologijos, inžinerija, menai, matematika) koncepciją, Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija ir kt

 • Darželis aktyviai dalyvauja prevencinėse programose (socialinių įgūdžių bei emocinio raštingumo, patyčių prevencijos), sveikatos stiprinimo projektinėje veikloje (Sveikatiada, Sveikatai palankus, Neodenta ir kt.), skatina fizinio aktyvumo veiklas (RIUKKPA, Lietuvos Olimpinis komitetas, Krepšinio mokykla Perkūnas ir kt.) bei taiko mokymosi per judesį metodiką, integruoja specialiųjų poreikių vaikus (ES veiklos tobulinimo projektas Nr.09.2.1-ESFA-K-728-02-0014).Darželyje veikia 13 grupių, kurias lanko 234 vaikai.
PROJEKTAS ,,MOKYMOSI PER JUDESĮ METODIKOS TAIKYMAS IKIMOKYKLINIAME UGDYME, INTEGRUOJANT SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKUS" NR. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0014 DALINAI FINANSUOJAMAS EUROPOS SOCIALINIO FONDO LĖŠOMIS

Savo dydžiu stebinantis, tačiau tuo pačiu itin lengvas ir tvirtas įrenginys iš polipropileno, kuris ypatingai patinka vaikams ir veiklose nelieka nei vieno neįsitraukusio vaiko. Interaktyvūs iMO kubai yra dviejų versijų: skaitmeniniai ir analoginiai viename. Skaitmeninė versija turi integruotą judėjimo sensorių, kuris bevieliu būdu susijungia su interaktyvia programine įranga i3learnhub. Analoginė versija naudojama aktyviam (kinesteziniam) mokymuisi. Kai vaikai informaciją įsisavina/mokosi judėdami, liesdami, reikšdami emocijas, nuolat keisdami kūno padėtį erdvėje. iMO kubai naudojami fiziniams pratimams, kurie padidintų vaikų širdies ritmą; naudojant fizinių pratimų ir pažinimo arba kognityvinių veiklų kombinaciją. Tokiu būdu smegenys gauna daugiau deguonies ir yra paįvairinama veikla; užsiėmimams, kurie gali būti sujungti su specifiniu mokymosi turiniu. Pasitelkus kūrybiškumą, nebelieka jokių apribojimų, kaip būtų galima naudoti interaktyviuosius iMO kubus.

iMO kubai ir kita IKT įranga lopšelį-darželį “Boružėlė” pasiekė IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMO

PROJEKTO NR.  09.2.1-ESFA-K-728-02-0014 „MOKYMOSI PER JUDESĮ METODIKOS TAIKYMAS IKIMOKYKLINIAM UGDYME, INTEGRUOJANT SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKUS“ dėka. 2019 m. teikę paraišką ir laimėję finansavimą, įsigijome minėtą įrangą bei dalyvavome didelės apimties mokymuose. Mokymų temos apėmė sveikatingumo ugdymą: fizinį aktyvumą, emocinę sveikatą, kūrybingumo ugdymą, mokėmės naudoti iMO kubus veikloje.

Projekto partneriai buvo Kauno lopšelis-darželis “Varpelis”, Kauno lopšelis-darželis “Radastėlė”, Kauno lopšelis-darželis “Želmenėlis”, Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyrius.

Taigi, šiandien turime po 1 didelės vertės IKT priemonių rinkinį, sukauptą žinių bagažą, 100 žaidimų, 40 konstrukcijų pavyzdžių, skirtų žaisti panaudojant iMO kubus ir bendradarbiavimo partnerius, galinčius dalintis patirtimi. Kviečiame pasižvalgyti, kaip atrodo vaikų veiklos su iMO kubais ->

Kauno lopšelyje-darželyje ,,Boružėlė“ pradedami vykdyti saulės elektrinės įrengimo rangos darbai.

Rangovas  – UAB ,,Informacinių technologijų pasaulis“.

Ant pastato stogo bus įrengta saulės elektrinė, kuri saulės energiją pavers elektros energija.

Dienos ar vasaros metu sukauptą energiją bus galima panaudoti tamsiuoju paros metu arba žiemą.

Taip bus taupomos elektros energijos išlaidos.

Numatoma darbų pabaiga: 2022-01-30.

Pajutę peršalimo simptomus likime namie

 

Per gripo sezoną, kurio metu stebimas sergamumo gripu ir kitomis ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (toliau – ŪVKTI) pakilimas, sulaukiama pranešimų, kad vaikai ugdymo procese dalyvauja turėdami ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių. Sveikatos apsaugos ministerija (SAM), siekdama sustabdyti COVID-19 ligos plitimą ir saugoti vaikų sveikatą, atkreipia tėvų ir ugdytojų dėmesį, kad vaikai, turintys ŪVKTI simptomų, neturi vykti  į ugdymo įstaigas. Primenama, kodėl tai yra svarbu.

 

Esant ekstremaliajai situacijai dėl COVID-19 ligos ir atėjus gripo sezonui svarbu, kad kontaktiniame ugdyme dalyvautų vaikai be ŪVKTI požymių, pvz., karščiavimo, kosulio, pasunkėjusio kvėpavimo ir pan.  Kai kurie tėvai nelaiko peršalimo liga, tačiau toks jų požiūris gali padėti infekcijai plisti bendruomenėje.

Ugdymo įstaigose dėl didelio vaikų skaičiaus ir vaikų bendravimo ypatumų yra palanki terpė plisti ir COVID-19 virusui. Pastarąjį mėnesį koronaviruso protrūkių daugiausiai fiksuojama ugdymo įstaigose, tačiau bendromis ugdymo įstaigų bendruomenių, tėvų ir visuomenės sveikatos specialistų pastangomis protrūkiai greitai suvaldomi ir jie pasibaigia apimdami mažesnį nei kituose sektoriuose užsikrėtusiųjų skaičių.

SAM primena, kad darželiai ir mokyklos prie įėjimo į ugdymo įstaigą tėvams (globėjams, rūpintojams), darbuotojams ir kitiems asmenims turi pateikti informaciją apie draudimą ugdyme dalyvauti vaikams, kuriems pasireiškia ŪVKTI požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).

Vaikai, kuriems pasireiškia ŪVKTI požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) į ugdymo įstaigą ar kitas žmonių susibūrimo vietas neturi būti vedami. Tais atvejais, kai vaikui pasireiškia ŪVKTI požymiai ir tėvams (globėjams, rūpintojams) kyla abejonių, ar tikrai vaikas esamos sveikatos būklės gali eiti į ugdymo įstaigą nekeldamas pavojaus užkrėsti savo grupės, klasės draugų, rekomenduojama registruoti vaiką pasitikrinti (atliekant COVID-19 testą) dėl COVID-19 ligos karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba pildant elektroninę registracijos formą adresu www.1808.lt. Dėl tolesnės vaiko sveikatos priežiūros rekomenduojama konsultuotis su šeimos gydytoju. Vaikų, turinčių pagal amžių teisę į skiepą (virš 12 m. amžiaus), tėvai raginami apsaugoti vaikus nuo klastingo viruso ir juos paskiepyti.

Teisės aktai, reglamentuojantys vaikų ugdymo procesą esant ekstremaliajai situacijai: 

Sprendimas dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų

Sprendimas dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų

SAM Spaudos tarnyba

Mieli tėveliai, globėjai,

Primename, kad:
·       Priimant vaiką į ugdymo įstaigą, o ir vėliau lankantiems darželį kiekvienais metais, turi būti elektroniniu būdu šeimos gydytojo užpildytas ir pasirašytas „Mokinio sveikatos pažymėjimas“ .
·       Elektroninis „Mokinio sveikatos pažymėjimas“ (forma E027-1), kaip ir anksčiau buvęs „Vaiko sveikatos pažymėjimas“ (forma Nr. 027-1/a), galioja 1 metus nuo jo užpildymo dienos.
·       Pilna sveikatos pažyma yra tada, kai patikrinama ir vaiko dantų būklė. Gydytojas odontologas asmens sveikatos priežiūros įstaigose, teikiančiose pirminės odontologinės sveikatos priežiūros paslaugas, patikrinimo duomenis turi įvesti į https://www.esveikata.lt/ sistemą. Kitu atveju, šie duomenys nebus matomi. Pasidomėkite ar gydymo įstaiga, kurioje atliekama patikra – tai gali padaryti. Gavus odontologo pažymą iš privačių odontologijos klinikų turėtų pristatyti ne ugdymo įstaigai, bet šeimos gydytojai, kuri ir įvestų duomenis į https://www.esveikata.lt/ sistemą.
·       Svarbu nepavėluoti pasirūpinti išankstine registracija pas medikus, neatidėti vaiko profilaktinio sveikatos patikrinimo paskutinei minutei.
Visuomenės sveikatos biuro specialistė Rūta Kalvaitienė tel. 867694349

Pozityvi tėvystė – vaiko gerųjų savybių įžvelgimas, atskleidimas, ugdymas, atsižvelgiant į turimus gabumus ir gebėjimus, skatinant vaiką pasitikėti savimi, mokant būti savarankišku, atsakingu už savo veiksmus, priimti savo ir kitų jausmus, tinkamai juos reiškiant.

Vyresnioji priešmokyklinio ugdymo mokytoja Vilma J. savo publikuotame moksliniame darbe, kviečia susipažinti su mokslinės literatūros apžvalga, kuri nagrinėja pozityvios tėvystės reiškinį bei pozityvios tėvystės raiškos galimybes ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. Šiuo klausimu autorė taip pat atliko tyrimą. Pozityvi tėvystė tyrime siejama su socialinės kompetencijos ugdymo svarba. Atliktas tyrimas nustatė, kad pozityvios tėvystės įgūdžiai itin svarbūs ugdant priešmokyklinio amžiaus vaikų socialinę kompetenciją. Svarbu padėti vaikui suvokti save, skiepyti vertybes, kuriant harmoningą aplinką, pažinti savo jausmus, ugdyti empatiją, priimti kitokį vaiką, išgyventi nepatogius dalykus. Siekiant tobulinti pageidautinas savybes svarbus ir lankomos ugdymo įstaigos indėlis, o kryptingai ugdyti vaiką padeda glaudus pedagogų ir tėvų bendradarbiavimas. Tik bendra šeimos ir pedagogų veikla gali duoti pozityvių rezultatų šiuo klausimu. Mokslinės literatūros analizė bei atlikto tyrimo rezultatai rodo, kad priešmokyklinio amžiaus vaikas, auklėjamas remiantis pozityvios tėvystės principais, įgyja tokio amžiaus vaikui reikalingas socialines kompetencijas, socialinius ir efektyvius darbo įgūdžius, kurie užtikrina sėkmingą vaiko socializaciją, kūrybiškumą bei pasirengimą mokykliniam ugdymui.

Su straipsniu ir tyrimo išvadomis galite susipažinti čia: 408-Article Text-1299-1-10-20201217 (1).pdf

2020 01 18  Ugdant vaikų tautinę savimonę ir pasididžiavimą savo šalimi ugdomas ir gerumas, atjauta, viduje užgimsta vienybės ir draugystės jausmai... Kiek daug mažo vaiko širdelėje telpa meilės ir gerumo. Kviečiame pasižvalgyti jų piešiniuose.

Nuoroda į vaizdo medžiagą: https://fb.watch/3anp8K4sJz/

"Laisvės gynėjų diena mano piešinėlyje"

Dėkojame organizatoriams!

  Informuojame, kad už 2019 m. darželis-lopšelis ,,Boružėlė“ surinko 1948,41 Eur gyventojų pajamų mokesčio (1,2 proc.). 

  Dėkojame visiems, paskyrusiems  pajamų mokesčio (1,2 proc.) dalį lopšeliui-darželiui ,,Boružėlė“.

 


Informuojame, kad 2020 m. rugsėjo 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo nuostata dėl visuotinio priešmokyklinukų ir pirmokų nemokamo maitinimo, pagal kurią nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. mokiniai, kurie mokosi visose mokyklose, įskaitant nevalstybines mokyklas ir darželius, pagal priešmokyklinio ugdymo programą (toliau – priešmokyklinukai) ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje (toliau – pirmokai), įgyja teisę į nemokamus pietus, nevertinant šeimos pajamų. Šią teisę įgyja ir globojami vaikai, todėl dėl nemokamo maitinimo mokiniams gali kreiptis ir vienas iš vaiko globėjų.

Informuojame, kad 2020 m. rugsėjo 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo nuostata dėl visuotinio priešmokyklinukų ir pirmokų nemokamo maitinimo, pagal kurią nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. mokiniai, kurie mokosi visose mokyklose, įskaitant nevalstybines mokyklas ir darželius, pagal priešmokyklinio ugdymo programą (toliau - priešmokyklinukai) ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje (toliau - pirmokai), įgyja teisę į nemokamus pietus, nevertinant šeimos pajamų. Šią teisę įgyja ir globojami vaikai, todėl dėl nemokamo maitinimo mokiniams gali kreiptis ir vienas iš vaiko globėjų.

Kviečiame Tėvelius į tėvų susirinkimus:

2020 m. birželio 22 d. 18.00 val.  lopšelio grupės;

2020 m. birželio 29 d. 18.00 val.  ikimokykliniougdymo grupės;

2020 m. birželio 29 d. 18.30 val.  priešmokyklinio ugdymo grupės.

Susirinkimai vyks darželio teritorijos vidiniame kieme.

Maloniai kviečiame dalyvauti.

Pagarbiai,

Kauno lopšelio-darželio ,,Boružėlė“

Administracija

Įstaiga ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo sutartis su naujai priimtų vaikučių tėveliais pasirašys nuo birželio 15 d. nuotoliniu būdu arba bendruose organizuojamuose grupių susitikimuose. Sutartis pateiksime el paštu susipažinimui. Susitikimų laikas grupėms planuojamas nuo birželio 15 d. - darželio teritorijoje atskiru grafiku, kuris artimiausiu metu bus pateiktas įstaigos svetainėje.

                                                                        Direktorė Loreta Levanauskienė

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro sprendimu Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų, nuo 2020 m. gegužės 18 d. lopšelis-darželis „Boružėlė“ organizuos ugdymą įstaigoje pagal ugdymo proceso atnaujinimo tvarkos aprašą. Pridedame dokumentus:

Mama,tu pati brangiausia,
Rankos tavo man švelniausios,
Kai prisimenu tave,
Saulė šviečia širdyje.

Ugdymui vykstant nuotoliniu būdu, lopšelio-darželio „Boružėlė“ meninio ugdymo (dailės) mokytoja Jurgita Makarevičienė organizavo virtualią parodą „MYLIMAI MAMYTEI“.

Sveikiname artėjančios Motinos dienos proga visas MAMYTES  ir siūlome pasigrožėti mūsų vaikų piešiniais JUMS

 

Informuojame, kad vadovaujantis 2020-03-12 Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdyje priimtu nutarimu nuo 2020 m. kovo 13 d. rekomenduojama, o nuo kovo 16 d. iki kovo 27 d. privalomai stabdomas ugdymo procesas visose švietimo įstaigose.

LOPŠELYJE-DARŽELYJE  „BORUŽĖLĖ“ NUO 2020 M. KOVO 16 D. IKI KOVO 27 D. PRIVALOMAI STABDOMAS UGDYMO PROCESAS – ĮSTAIGA UŽDAROMA

Atkreipiame dėmesį į Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijas žmonėms, kurie neseniai grįžo iš šalių, kur nustatytas koronaviruso protrūkis, 14 dienų nuo išvykimo iš šių šalių dienos likti namuose ir stebėti savo sveikatą.
Šalių sąrašas: Kinija, Šiaurės Italija (Lombardijos, Veneto, Pjemonto ir Emilijos-Romanijos regionai), Honkongas, Iranas, Japonija, Pietų Korėja, Singapūras.
Daugiau informacijos: https://www.smm.lt/web/lt/del-koronaviruso

 

Vienas iš svarbiausių programos „eTwinning“ elementų yra mokytojų, mokinių, mokyklų, tėvų bendradarbiavimas. Programoje „eTwinning“ mokytojai dirba kartu ir organizuoja veiklas savo mokiniams. Jie imasi aktyvaus vaidmens, bendrauja, tyrinėja, priima sprendimus, gerbia vienas kitą ir lavina XXI amžiaus įgūdžius. Tai nauja erdvė, kuri padės mums tobulinti savo įgūdžius organizuojant ir dalyvaujant projektuose. Tai nauji iššūkiai, kurių nori mūsų mokytojai ir visa bendruomenė. Tai galimybė bendradarbiauti su partneriais visame pasaulyje.

Daugiau informacijos:

2019-12-16

 

            Informuojame, kad įėjimas į lopšelio-darželio ,,Boružėlė“ pastatą yra iš ,,Ramunių“ gatvės pusės, praeinant pro ,,Ramunėlių“ grupę. Kiti įėjimai yra uždaryti.

                                                       Pagarbiai, Kauno lopšelio-darželio ,,Boružėlė“ Administracija                                                                                                                                                         

Fizinio aktyvumo (Toliau - FA) nauda žmogui, o ypač mažam augančiam vaikui, yra nuodugniai moksliškai ištirta bei patvirtinta ir abejonių nekyla dėl to, kad pakankamas ir sveikatą tausojantis FA turi būti neatsiejama kasdienio gyvenimo dalis*.

Lopšelyje-darželyje „Boružėlė“ nuo 2019 m. rugsėjo 15 d. iki 2019 m. spalio 10 d. buvo organizuojamas Respublikinis projektas „Mažasis mokslininkas-tyrinėjimų laboratorijų pristatymas“, kurio tikslas buvo - atrasti kuo daugiau įvairesnių įstaigose ar aplink įrengtų tyrinėjimo laboratorijų, kurios įtraukia, skatina vaikus tyrinėti, bandyti, atrasti, eksperimentuoti bei pasidalinti turimų resursų fotografijomis su šalies įstaigomis.

Lopšelio - darželio „Boružėlė“  „Boružėlių“ grupės ugdytiniai su auklėtojomis dalyvauja Respublikiniame ikimokyklinio amžiaus vaikų kūrybiniame projekte skirtame pasaulinei gyvūnų dienai „Meilė – draugystė - gerumas – gyvūnai mūsų draugai“.

LOPŠELIS-DARŽELIS „BORUŽĖLĖ“ GAVO EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS FINANSUOJAMO PROJEKTO FINANSAVIMĄ

2019 09 10

Kauno lopšelis-darželis „Boružėlė“ parengė ir pateikė projekto „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ paraišką finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamam projektui.

kuriame lietuvos ateiti

SKELBIAMA KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „BORUŽĖLĖ“ MODERNIZAVIMO RANGOS DARBŲ PRADŽIA

 

2019-09-10

            Informuojame, kad lopšelio-darželio ,,Boružėlė“ pastato modernizavimo rangos darbai prasidės nuo 2019 m. rugsėjo 16 d. (pirmadienio). Darbų vykdymo pradžia yra numatoma jungiamajame korpuse. Prieš vykdant griovimo darbus bus aptverta teritorija bendruomenės saugumui užtikrinti. Ugdymo procesas vyks įprastu ritmu.

Š. m. Birželio 4d. 17.00 val. vyks bendruomenės ŠEIMOS šventė, kurioje Jūsų laukia grakščios balerinos, vyks karate vaikų pasirodymas. Visi kartu darysime eksperimentus iš molio ir kinetinio smėlio, piešime lauke ir turėsime dar daug smagių užsiėmimų !!!!

Jus pasitiks nuostabūs personažai ir jų padėjėjai.

Tad laukiame Jūsų visų ateinant su šypsenomis ir noru pažaisti !!!

Šeima

Pilietinės edukacijos projekto „Lietuvos miestai vaikų lūpomis ir akimis“ dalyviai - l-d "Boružėlė" ugdytiniai.
Dalinamės sukurtu vaikų piešinių ir aprašymų filmuku „Lietuvos miestai vaikų lūpomis ir akimis“

 

TĖVELIŲ (kurių vaikai laukia eilėje į mūsų darželį) DĖMESIUI, 

Informuoju, kad jau sudaryti vaikų sąrašai, kurie nuo 2019-09-01 dienos lankys lopšelį-darželį "Boružėlė". Patekusių vaikų tėveliai yra informuojami asmeniškai ir yra kviečiami į 2019-06-05 dieną 17.30 val. vyksiantį tėvų susirinkimą (Kauno l-d „Boružėlė“ salėje, adresu Bitininkų g.21).

Pagarbiai, direktorė Loreta Levanauskienė

2019 m. gegužės 16 d. Kauno kultūros centre Tautos namuose vyko XVI Kauno ikimokyklinių įstaigų vaikų jungtinio choro festivalis „DAINUOKIME DRAUGE“,

Kviečiame aplankyti RESPUBLIKINĘ  IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ VAIKŲ, PEDAGOGŲ, TĖVELIŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODĄ „VITRAŽAI – PAVASARIS“. Parodos ekspoziciją rasite aktų salėje I aukšte.

IMGP2310

http://bit.ly/KaunasRieda2019

 

KAUNAS RIEDA 2019

Balandžio 6 dieną 12 val., skambant muzikos ritmams, pajudėsime iš Nemuno salos nuo „Žalgirio“ arenos ir visi drauge riedėsime į Rotušės aikštę. Ten lauks triukšmingas VIDO BAREIKIO KONCERTAS.

Kviečiame aplankyti!!! Mūsų pirmo aukšto erdvės prabilo meilės kalba

Projektas "Labai myliu", apjungiantis visą bendruomenę ragina trumpam sustoti, pasvajoti ir pasigrožėti...

Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ „Ežiukų“ gr. ugdytiniai dalyvavo tarptautiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų projekte Edukacinės-praktinės veiklos „Gamtos eksperimentai“.

Kviečiame aplankyti vaikų darbų parodą „Mano Kalėdinis atvirukas“ I aukšte prie administracijos.

 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras (ULAC) kartu su Sveikatos apsaugos ministerija (SAM), Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM) bei Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacija (SVSBA) jau septintus  metus iš eilės, kvietė ikimokyklinių įstaigų auklėtinius, pradinių klasių moksleivius ir jų šeimas sukurti „Švarių rankų šokį 18“, kuriame atsispindėtų rekomenduojamos rankų plovimo higienos taisyklės ir teisingo kosėjimo etiketo judesiai. Iniciatyva „Švarių rankų šokis“ skirta ugdyti teisingus vaikų rankų higienos įpročius, susipažinti su kosėjimo etiketu ir į procesą pažvelgti linksmai. Dalinamės mūsų šokiu!

SRS

2018 m. kovo 21 d. Kauno lopšelyje - darželyje ,,Boružėlė“ vyko bendruomenės susirinkimas dėl Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų  bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.1.3-CPVA-R-705-21-0002 ,,Kauno lopšelio - darželio ,,Boružėlė“ modernizavimas didinant paslaugų prieinamumą“.

Šeimų akademija – tai kompleksinių paslaugų šeimoms dalis. Uždaviniai:

 • ugdyti harmoningą bendravimą šeimoje;
 • atskleisti ir stiprinti šeimos vertybes bei stiprybes;
 • siekti konstruktyvaus šeimos krizių įveikimo;
 • stiprinti į asmenybės ugdymą nukreiptus tėvystės įgūdžius.

 Šeimų akademijos pristatymas

 LD „Boružėlė“ tradiciškai pasisako PRIEŠ patyčias ir bet kokį kitą smurtą.

Dalyvaudami Sąmoningumo didinimo mėnesyje BE patyčių, aktyviai įtraukiame vaikus į temines veiklas. Numatyta: kepti emocijų bei draugystės blynus, plakti kokteilius ir dar daug veiklos vaikams.

stotele1

Veiklų nuotraukas galite pamatyti čia

 

Sodinčiaus konkursas jau įsibėgėjo. Lopšeliui – darželiui “Boružėlė” iki pilnos laimės labai trūksta šilnamio, todėl balsuokime visi kartu ir mūsų vaikai darželio kieme turės šilnamį, kuriame, pasak jų, gyvens “laimingos daržovės”

Laimingų augalų šiltnamis

Kompleksinės paslaugos Kauno šeimoms – tai šeimoms teikiama kompleksinė psichologinė, psichoterapinė bei socialinė pagalba.

BSN pristatymas

2018 03 09 Vykome į Aleksoto seniūniją, susitikome su fondo „Švieskime vaikus“ atstovais, kur buvo iškilmingai padovanoti tautiniai kostiumai vaikams.

2018 03 05 Edukacinis rytmetys DRAUGYSTEI su Visuomenės sveikatos priežiūros specialiste ir psichologe
Vaikai įtvirtino žinias apie draugiškumą ir pagarbą vienas kitam.

2018 03 08 Lopšelis – darželis „Boružėlė“ dalyvauja Respublikiniame konkurse „Sodinčius“. Kovo 20 dieną prasidės balsavimas – stengsimės laimėti ŠILTNAMĮ, kuriame augs laimingos daržovės laimingiems vaikams!

 

Mus surasite:

Kauno Lopšelis-Darželis "Boružėlė"
Ikimokyklinio ugdymo įstaiga

Bitininkų g. 21, Kaunas LT-46382, Lietuva
Phone icon  +370 37 420165
Email icon Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Website icon https://www.ld-boruzele.lt
facebook icon https://www.facebook.com

Juridinio asmens kodas: 195473374

 • Mokomoji kalba: Lietuvių kalba
 • Steigėjas: Kauno miesto savivaldybė
 • Teisinė forma: Biudžetinė įstaiga
 • 2002-03-05 Kauno miesto Savivaldybės Tarybos sprendimu buvo įsteigtas Kauno miesto lopšelis-darželis.
 • 2002-11-28 lopšeliui-darželiui buvo suteiktas "Boružėlės" vardas.
 • Įstaigai nuo jos įkūrimo iki 2018-01-31 vadovavo Birutė Jonaitienė.
 • Nuo 2018-02-01 iki 2020-10-12 vadovavo Loreta Levanauskienė

coccinelle 005

 • Atvira naujovėms, humanizmo idėjomis pagrįsta vaikų ugdymo įstaiga, ugdanti kūrybingą, gebančią sveikai gyventi ir linkusią lyderiauti asmenybę.
 • Teikti paslaugas ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams, puoselėti visas vaiko galias, lemiančias asmenybės vystymosi sėkmę, sudaryti sąlygas saugiam, ekologiškam ir sveikam ugdymui(si), užtikrinti mokyklinę brandą.

B2

PROJEKTAS ,,MOKYMOSI PER JUDESĮ METODIKOS TAIKYMAS IKIMOKYKLINIAME UGDYME, INTEGRUOJANT SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKUS" NR. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0014 DALINAI FINANSUOJAMAS EUROPOS SOCIALINIO FONDO LĖŠOMIS