Planavimo dokumentai

Veiklos dokumentai

Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriui priskirto Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ 2021-ųjų metų veiklos planas

Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ 2020 metų veiklos ataskaita

2020 metų veiklos vertinimo išvada

2020 metų veiklos planas

Vadovo ataskaita už 2019 metus

2019 m. veiklos ataskaita

Metinė veiklos ataskaita už 2018m.

2019-2021 metų strateginis planas

Vadovo ataskaita už 2018 metus

Bendroji priešmokyklinio ugdymo programa

Ikimokyklinio ugdymo programa

Nuostatai

Vidaus darbos tvarkos taisyklės

Bendruomenės Etikos kodeksas

Įsakymo Dėl vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašo tvirtinimo pakeitimas

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Finansų kontrolės taisyklės

Vaikų pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

Vidaus kontrolės politika

 

Mus surasite:

Kauno Lopšelis-Darželis "Boružėlė"
Ikimokyklinio ugdymo įstaiga

Bitininkų g. 21, Kaunas LT-46382, Lietuva
Phone icon  +370 37 420165
Email icon Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Website icon https://www.ld-boruzele.lt
facebook icon https://www.facebook.com

Juridinio asmens kodas: 195473374

  • Mokomoji kalba: Lietuvių kalba
  • Steigėjas: Kauno miesto savivaldybė
  • Teisinė forma: Biudžetinė įstaiga
  • 2002-03-05 Kauno miesto Savivaldybės Tarybos sprendimu buvo įsteigtas Kauno miesto lopšelis-darželis.
  • 2002-11-28 lopšeliui-darželiui buvo suteiktas "Boružėlės" vardas.
  • Įstaigai nuo jos įkūrimo iki 2018-01-31 vadovavo Birutė Jonaitienė.
  • Nuo 2018-02-01 iki 2020-10-12 vadovavo Loreta Levanauskienė

coccinelle 005

  • Atvira naujovėms, humanizmo idėjomis pagrįsta vaikų ugdymo įstaiga, ugdanti kūrybingą, gebančią sveikai gyventi ir linkusią lyderiauti asmenybę.
  • Teikti paslaugas ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams, puoselėti visas vaiko galias, lemiančias asmenybės vystymosi sėkmę, sudaryti sąlygas saugiam, ekologiškam ir sveikam ugdymui(si), užtikrinti mokyklinę brandą.

B2

PROJEKTAS ,,MOKYMOSI PER JUDESĮ METODIKOS TAIKYMAS IKIMOKYKLINIAME UGDYME, INTEGRUOJANT SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKUS" NR. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0014 DALINAI FINANSUOJAMAS EUROPOS SOCIALINIO FONDO LĖŠOMIS